Кой тип хора страда от хипохондрия?

Хипохондрията е психическо заболяване или, по-скоро, неразположение с елементи на болест, при което човек си внушава, че е болен от нещо. С напредване и развитие на процеса той “открива” у себе си признаците на все повече болести – започва все по-усилено да се интересува от тази тема, нерядко чете книги по медицина, влиза в медицински сайтове в интернет и поглъща огромно количество безразборна информация  за “болестите” си. Които, всъщност, не съществуват.

Кои хора са най-предразположени към хипохондрия?

Трябва веднага да се каже, че от нея страдат повече жените – но също така, не са редки случаи и на мъже, които се поддават на пристъпите й.

Една типична група, която е просто “класическа” при обхванатите от хипохондрия, са студенти в медицински специалности. С навлизането в учебния материал и постепенното запознаване със симптомите на различните болести те започват да ги “забелязват” у себе си. Обикновено при тази група заболяването отминава, без да оставя последици, някъде към третата година в медицинското образователно учреждение – институт или университет.

От чисто медицинска гледна точка интерес представлява групата на онези болни от хипохондрия, при които заболяването е своего рода “оправдание” за определени жизнени несполуки. Когато човек претърпи неуспех в някое свое начинание, провали се или просто нещата не се развият така, както ги е предвиждал и желал, нерядко той е склонен да търси причините извън себе си. Но тъй като неуспехът често може да се определи като лично негов, защото така се случва, че не може да намери обективно оправдание – той открива такова удобно обяснение в някакво свое “заболяване”. По този начин и вълкът сит, и агнето цяло – защото в съзнанието на хипохондрика действително той е виновен за съответния житейски неуспех, но все пак вината не е изцяло и съвсем негова, а на “болестта”.

Между другото, някои изследвания показват, че процентът на тази група бележи бавно и постепенно, но постоянно разрастване сред общия брой страдащи от заболяването.

Друга типична група хипохондрици са хората, навлизащи в преклонна възраст. Наред с нормалните за този период от живота неразположения и заболявания, някои от тях започват също да “забелязват” у себе си признаци на несъществуващи такива.

Трябва да се отбележи, че напоследък с масовото навлизане на интернет-връзките в делничния бит, съответно и на разпространяваната медицинска информация, се забелязва увеличаване на броя на болните от или предразположените към хипохондрия. Един от характерните признаци на този нов начин на пласиране на здравна информация е и “подмладяването” на хипохондриците – при това нерядко с съчетание с търсенето на “оправдание” за житейските несполуки.

Разбира се, има и междинни социални и клинични групи между различните типове болни от хипохондрия – а масовото разпространяване на знания и информация от медицински, полумедицински или направо квази-медицински характер е сериозен фактор за разширяване на обхвата на това заболяване.

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
Алтернативно Здраве